Facebook
Youtube Fundusze Europejskie

www.gostyn.pl

06 grudnia 2018

NGO: przyznano dotacje organizacji pozarządowej

Przyznano dotację na realizację zadania publicznego w trybie pozakonkursowym, w ramach tzw. „małego grantu”. Wsparcie otrzymał MKS Kania Gostyń Sp. z o.o.

MKS Kania Gostyń Sp. z o.o. uzyskał dofinansowanie w wysokości 5.500 zł na realizację zadania publicznego „Mikołajki z MKS Kania Gostyń”. Zadanie zostanie zrealizowane w ramach wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

https://www.gostyn.pl/NGO_przyznano_dotacje_organizacji_pozarzadowej_39969.html

Strona internetowa gminy Gostyń.
Gmina Gostyń, Rynek 2, 63-800 Gostyń
Kontakt z redakcją: redakcja@gostyn.pl