Facebook
Youtube Fundusze Europejskie

www.gostyn.pl

04 listopada 2021

NGO: przyznano dotacje organizacji pozarządowej

Przyznano dotację na realizację zadania publicznego w trybie pozakonkursowym, w ramach tzw. „małego grantu”. Wsparcie otrzymało Stowarzyszenie Klub Sportowy Sporty Walki Gostyń.

Stowarzyszenie Klub Sportowy Sporty Walki Gostyń otrzymało dotację gminy Gostyń w wysokości
4 400 zł na realizację zadania publicznego pn. „Sobota Bokserska o puchar Burmistrza Gostynia pod patronatem prezesa WOZB”.

Zadanie zostanie zrealizowane z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

https://www.gostyn.pl/NGO_przyznano_dotacje_organizacji_pozarzadowej_42415.html

Strona internetowa gminy Gostyń.
Gmina Gostyń, Rynek 2, 63-800 Gostyń
Kontakt z redakcją: redakcja@gostyn.pl