Facebook
Youtube Fundusze Europejskie

www.gostyn.pl

03 listopada 2017

Nowy pracownik w Biurze Rady Miejskiej

W ramach naboru na stanowisko ds. obsługi rady miejskiej w wyznaczonym terminie do Urzędu Miejskiego w Gostyniu wpłynęło 25 podań. W najwyższym stopniu kryteria  określone w ogłoszeniu spełniła Roma Walczewska, która 2 listopada 2017 r. rozpoczęła pracę w gostyńskim magistracie na stanowisku referenta.

Roma Walczewska jest absolwentką Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Ukończyła z tytułem magistra politologię w zakresie administracji europejskiej.

Komisja rekrutacyjna wysoko oceniła przygotowanie merytoryczne oraz zdolności interpersonalne kandydatki do zajmowania stanowiska urzędniczego.

Roma Walczewska wykazała się dobrą znajomością niezbędnych przepisów prawnych w tym statutu Gminy Gostyń. Najlepiej spośród kandydatów zredagowała protokół  w oparciu o audiowizualny materiał - fragment sesji Rady Miejskiej w Gostyniu.

Wiedza, umiejętności i predyspozycje interpersonalne Romy Walczewskiej dają gwarancję prawidłowego wykonywania obowiązków związanych z organizacyjno - kancelaryjną obsługą rady miejskiej.

https://www.gostyn.pl/Nowy_pracownik_w_Biurze_Rady_Miejskiej.html

Strona internetowa gminy Gostyń.
Gmina Gostyń, Rynek 2, 63-800 Gostyń
Kontakt z redakcją: redakcja@gostyn.pl