Facebook
Youtube Fundusze Europejskie

www.gostyn.pl

13 października 2022

Rady Rodziców zrealizują zwycięskie projekty

Rozstrzygnięto konkurs dla Rad Rodziców przedszkoli i szkół podstawowych gminy Gostyń na opracowanie scenariusza inicjatywy promującej wartości rodziny oraz wspólnego spędzania czasu wolnego z rodziną. Najciekawsze scenariusze zostały nagrodzone finansowo, co pozwoli Radzie Rodziców zrealizować zwycięski scenariusz.

Celem konkursu jest propagowanie prawidłowych wzorców rodzicielskich oraz wspólnego spędzania czasu wolnego z rodziną.

W kategorii szkół podstawowych pierwsze miejsce zdobyła Rada Rodziców Szkoły Podstawowej im. Janusza Kusocińskiego w Daleszynie, wyróżniono Radę Rodziców Szkoły Podstawowej Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Czarnego Legionu w Gostyniu. W kategorii przedszkoli najlepszy projekt okazał się Rady Rodziców Przedszkola Miejskiego nr 2 w Gostyniu, wyróżniono Radę Rodziców Przedszkola Miejskiego nr 5 im. Kubusia Puchatka w Gostyniu.

Dodatkowo środki na realizację projektów otrzymały Rady Rodziców ze Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Siemowie, Szkoły Podstawowej im. Gustawa Eugeniusza Potworowskiego w Goli oraz Przedszkola Miejskiego nr 1 w Gostyniu.

Zadanie realizowane jest w ramach programu „Rodzina – wartości drużyna – edycja II” finansowanego w ramach Programu Osłonowego Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy  w rodzinie – edycja 2022”.

https://www.gostyn.pl/Rady_Rodzicow_zrealizuja_zwycieskie_projekty.html

Strona internetowa gminy Gostyń.
Gmina Gostyń, Rynek 2, 63-800 Gostyń
Kontakt z redakcją: redakcja@gostyn.pl