Facebook
Youtube Fundusze Europejskie

www.gostyn.pl

02 stycznia 2020

Rozpoczął pracę na stanowisku komendanta Straży Miejskiej

Z początkiem stycznia 2020 r. stanowisko komendanta Straży Miejskiej w Gostyniu objął Rafał Pędziwiatr.

Nowy pracownik legitymuje się wykształceniem wyższym w zakresie bezpieczeństwa publicznego oraz wieloletnim stażem pracy w służbach mundurowych. Od 1991 r. związany był ze Strażą Miejską w Lesznie.

Rafał Pędziwiatr posiada odpowiednią wiedzę merytoryczną oraz doświadczenie zawodowe niezbędne do zajmowania stanowiska komendanta straży miejskiej.

Dodatkowo jego predyspozycje osobowościowe - takie jak: umiejętność zachowania się w trudnych sytuacjach, komunikatywność, wysoka kultura osobista, opanowanie - powodują, że wybrany pracownik rokuje nadzieje na prawidłowe wykonywanie powierzonych mu obowiązków.

https://www.gostyn.pl/Rozpoczal_prace_na_stanowisku_komendanta_Strazy_Miejskiej.html

Strona internetowa gminy Gostyń.
Gmina Gostyń, Rynek 2, 63-800 Gostyń
Kontakt z redakcją: redakcja@gostyn.pl