Facebook
Youtube Fundusze Europejskie

www.gostyn.pl

11 lutego 2016

Termin ważności mojego dowodu osobistego dobiega końca/zgubiłem dowód/niedługo kończę 18 lat.

Prawo do posiadania dowodu osobistego przysługuje każdemu obywatelowi Rzeczypospolitej Polskiej, a każdy pełnoletni obywatel RP zamieszkujący na jej terytorium taki dokument musi posiadać.

W przypadku osób nieletnich wniosek o dowód składa rodzic/opiekun prawny, a osoba, dla której ma być wydany dowód (z wyjątkiem dzieci do lat 5) musi być obecna przy składaniu wniosku. Natomiast, jeśli już niedługo kończysz 18 lat, wniosek możesz złożyć samodzielnie, jednak nie wcześniej niż 30 dni przed ukończeniem 18 roku życia. Jeżeli termin ważności Twojego dowodu osobistego dobiega końca, wniosek o wydanie nowego musisz złożyć co najmniej 30 dni przed upływem jego terminu. A w przypadku utraty, uszkodzenia lub zmiany danych zawartych w dowodzie wniosek trzeba złożyć niezwłocznie. Do wniosku należy dołączyć jedno zdjęcie.

Formularz wniosku można pobrać ze strony www.biuletyn.gostyn.pl lub odebrać w Urzędzie Miejskim, przy ul. Wrocławskiej 256 (Biuro Obsługi Klienta, pok. nr 1) lub Rynek 2 (Punkt Informacyjny w Wydziale Finansowym, pok. nr 3). Wypełniony wniosek trzeba złożyć w Wydziale Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego w Gostyniu (ul. Wrocławska 256, pokój nr 15) lub za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej www.epuap.gov.pl.

Dowód wydawany jest bezpłatnie, nie później niż 30 dni od dnia złożenia wniosku. W przypadku osoby nieletniej dowód musi odebrać jeden z rodziców/opiekun prawny.

Każdy, kto złożył wniosek o wydanie dowodu, może bez wychodzenia z domu sprawdzić, czy dowód jest już gotowy do odbioru. Wystarczy wejść na stronę internetową www.obywatel.gov.pl.

https://www.gostyn.pl/Termin_waznosci_mojego_dowodu_osobistego_dobiega_koncazgubilem_dowodniedlugo_koncze_18_lat_i_nie_m.html

Strona internetowa gminy Gostyń.
Gmina Gostyń, Rynek 2, 63-800 Gostyń
Kontakt z redakcją: redakcja@gostyn.pl