Facebook
Youtube Fundusze Europejskie

www.gostyn.pl

02 sierpnia 2017

Ukazał się czwarty tom „Rocznika Gostyńskiego”

Dostępny jest już czwarty tom „Rocznika Gostyńskiego”, czasopisma poświęconego przeszłości ziemi gostyńskiej. Promocja najnowszego numeru miała miejsce w poniedziałek 31 lipca 2017 roku w sali konferencyjnej Muzeum w Gostyniu.
Spotkanie było okazją do omówienia zawartych w piśmie tekstów, a także bliższej prezentacji jednego z nich. Tym razem był to tekst Adama Kajczyka dotyczący poszukiwań podziemi w gostyńskiej farze. Autor przedstawił fakty i najważniejsze wnioski wynikające z przeprowadzonych dotąd badań.
Jak stwierdził prof. Krzysztof Maćkowiak, przewodniczący Rady Programowej pisma, ukazanie się czwartego numeru „Rocznika” potwierdza, że ta inicjatywa wydawnicza jest potrzebna i inspirująca. Stale bowiem powiększa się grono zainteresowanych historią naszego regionu – także takich, którzy sami zajmują się badaniem przeszłości, a efekty swoich prac gotowi są prezentować na łamach pisma.

* * *

Najnowszy numer liczy 206 stron. Zawiera 16 artykułów podzielonych na stałe działy: „Studia i artykuły”, „Varia”, „Dokumenty”, „Pamiętniki i wspomnienia”, „Z archiwum fotograficznego GaSo”.
O czasach staropolskich piszą: Elżbieta Skorupska (o bractwach religijnych działających przy gostyńskiej farze) i prof. Zbyszko Górczak (o rodzinie Górków, współwłaścicieli Gostynia w początkach XVI wieku). Różne aspekty życia mieszkańców ziemi gostyńskiej w wieku XIX i w początkach kolejnego stulecia poruszają artykuły Antoniego Jerszyńskiego (o gminie ewangelickiej w Piaskach), Ryszarda Kołodziejczaka (o nauczyciele katolickiej szkoły elementarnej w Michałowie) i Damiana Płowego (o mieszkańcach ziemi gostyńskiej uczestniczących w wojnach z lat 1864, 1866, 1870-1871). Tajemnice lotniska w Goli przybliża publikacja Jerzego Bogdanowicza, a w 20. rocznicy śmierci Stefana Jankowiaka, zasłużonego badacza regionu, jego rys biograficzny prezentuje prof. Krzysztof Maćkowiak.
Uzupełnieniem tekstów wyposażonych w aparat badawczy są też w „Roczniku” artukuły przyczynkarskie. Obok tekstu Adama Kajczyka o poszukiwaniach georadarowych w gostyńskiej farze, należą do nich dwa biogramy: ks. prałata Nikodema Mędlewskiego (pióra Lucyny Lisieckiej) i Janusza Hejnowicza, aktora wrocławskich teatrów (pióra Lecha Męczarskiego). Andrzej Dudek prezentuje wszystkie stemple okolicznościowe stosowane przez pocztę na terenie Gostynia w latach 1962-2017. Rejestr niemieckich nazw ulic w Gostyniu w latach zaborów i w czasie II wojny światowej opracował Maciej Kretkowski. Informację o stanie parafii i kościoła w Strzelcach Wielkich na przełomie XIX i XX wieku zamieszczają Wanda i Józef Radołowie. Wydanie niniejszego numeru „Rocznika” zbiega się w czasie z 50. rocznicą utworzenia w Gostyniu pierwszej placówki muzealnej. Z tej okazji Robert Czub przedstawia informacje dotyczące obecnej siedziby muzeum – budynku przy ul. Kościelnej 5.
Tradycyjnie „Rocznik” zamykają teksty należące do dwóch odrębnych działów, w których publikowane są dokumenty archiwalne oraz pamiętniki i wspomnienia. Tym razem ks. Rafał Rybacki, kustosz Archiwum Archidiecezjalnego w Poznaniu, opracował cenny dokument z dziejów gostyńskiej fary – fragment Akt Wizytacyjnych biskupa poznańskiego z 1610 roku. Zamieszczono także nieznany dotąd opis tragicznych wydarzeń na gostyńskim Rynku z 21 października 1939 roku. Pochodzi on z obszernych niepublikowanych dotąd wspomnień Kazimiery Hejnowicz-Kosińskiej. Podobnie jak w poprzednich numerach, w „Roczniku” znalazło się miejsce na dwa archiwalne zdjęcia z zasobów portalu internetowego www.gaso-gostyn.pl.

* * *

Nowy numer „Rocznika Gostyńskiego” nabyć można w siedzibie Muzeum w Gostyniu. Egzemplarz kosztuje 20 zł.

http://www.gostyn.pl/Ukazal_sie_czwarty_tom_Rocznika_Gostynskiego.html

Strona internetowa gminy Gostyń.
Gmina Gostyń, Rynek 2, 63-800 Gostyń
Kontakt z redakcją: redakcja@gostyn.pl