Facebook
Youtube Fundusze Europejskie

www.gostyn.pl

05 marca 2018

Wyróżnienia dla najlepszych czeladników

Młodzi rzemieślnicy, którzy uczyli się swych zawodów u mistrzów zrzeszonych w gostyńskim Cechu Rzemiosł Różnych i w roku 2017 złożyli egzaminy czeladnicze z wynikiem bardzo dobrym, odebrali w poniedziałek 5 marca 2018 roku pamiątkowe świadectwa i statuetki. W tej grupie znalazło się także dwóch uczniów mieszkających w gminie Gostyń – Adrian Lis i Kacper Jercha. Wręczenie miało miejsce podczas zorganizowanego przez Cech spotkania w Zespole Szkół Zawodowych w Gostyniu.
Wyróżnianie najlepszych czeladników tytułem „Mistrz Akuratnej Roboty” zainicjował samorząd gminy Gostyń wspólnie z miejscowym Cechem. Intencją jest docenienie młodych, zdolnych i pracowitych mieszkańców ziemi gostyńskiej u progu ich zawodowej kariery. Do pomysłu przyłączyły się gminy, z których pochodzą młodzi rzemieślnicy.
Adrian Lis uczył się zawodu piekarza w Siemowie w zakładzie prowadzonym przez Aleksandra Dolczewskiego. Kacper Jercha jest wędliniarzem, a fachu wyuczył się w Pogorzeli w zakładzie prowadzonym przez Józefa Konarczaka. W imieniu władz samorządowych gratulacje złożył laureatom Burmistrz Jerzy Kulak. Adrian Lis otrzymał symboliczną statuetkę „Młodego Mistrza Akuratnej Roboty”, a pod nieobecność chorego Kacpra Jerchy, statuetkę odebrali rodzice. Mistrzowie i rodzice otrzymali także listy gratulacyjne.
Najwyższy wynik z egzaminu zawodowego otrzymało w ubiegłym roku 7 młodych ludzi uczących się zawodu w zakładach zrzeszonych w gostyńskim Cechu. Oprócz Adriana Lisa i Kacpra Jerchy byli to: fryzjerka Beata Krysicka (z gminy Borek Wielkopolski), cukiernik Patrycja Budzyń, piekarz Krystian Borowczyk oraz stolarze Jan Michalski i Serafin Offert (wszyscy z gminy Poniec).
Poza wyróżnionymi, ich rodzicami, mistrzami i wychowawcami, w spotkaniu uczestniczyli także samorządowcy, członkowie władz gostyńskiego cechu, dyrekcja, przedstawiciele grona pedagogicznego oraz grupa młodzieży z ZSZ. Gościem był również Tomasz Wika, dyrektor Wielkopolskiej Izby Rzemieślniczej w Poznaniu, oraz Monika Lewandowska, pełnomocnik WIR w Lesznie. O oprawę muzyczną gali zadbali uczniowie ZSZ.

Na tytułowym zdjęciu: najlepsi czeladnicy ziemi gostyńskiej A.D. 2017 – Beata Krysicka, Adrian Lis, Patrycja Budzyń, Krystian Brorowczyk, Jan Michalski, Serafin Offert (od lewej). Brak na zdjęciu Kacpra Jerchy.

https://www.gostyn.pl/Wyroznienia_dla_najlepszych_czeladnikow_39252.html

Strona internetowa gminy Gostyń.
Gmina Gostyń, Rynek 2, 63-800 Gostyń
Kontakt z redakcją: redakcja@gostyn.pl