Facebook
Youtube Fundusze Europejskie

www.gostyn.pl

30 stycznia 2018

XXIII Studium wiedzy o regionie

Muzeum w Gostyniu i Gostyńskie Towarzystwo Kulturalne zapraszają dzieci i młodzież z gminy Gostyń do wzięcia udziału w XXIII Studium wiedzy o regionie „Ziemia gostyńska i śremska – przeszłość i teraźniejszość”. Zajęcia odbędą się w pierwszym tygodniu zimowych ferii – od poniedziałku 12 lutego do czwartku 15 lutego 2018 roku. Zorganizowane zostaną pokazy filmów o Gostyniu, prelekcje oraz wycieczki.

Zajęcia mają na celu zapoznanie uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych z przeszłością, zabytkami oraz atrakcjami turystycznymi ziemi gostyńskiej i śremskiej, rozbudzenie zainteresowań i aktywności młodzieży w ruchu kulturalno-turystycznym, pogłębienie wiadomości o najbliższej okolicy oraz zagospodarowanie młodzieży wolnego czasu w okresie ferii zimowych.

Szczegółowy program zajęć można znaleźć na stronie www.muzeum.gostyn.pl.

https://www.gostyn.pl/XXIII_Studium_wiedzy_o_regionie.html

Strona internetowa gminy Gostyń.
Gmina Gostyń, Rynek 2, 63-800 Gostyń
Kontakt z redakcją: redakcja@gostyn.pl