Facebook
Youtube Fundusze Europejskie

www.gostyn.pl

10 października 2017

Zagłosuj w budżecie obywatelskim Powiatu Gostyńskiego

Budowa dróg, chodników, ścieżek pieszo-rowerowych, parkingów czy rewitalizacja parku. Między innymi takie propozycje projektów zgłosili w tym roku mieszkańcy do Budżetu Obywatelskiego Powiatu Gostyńskiego na rok 2018. O tym, które z nich będą mogły mieć szansę realizacji może zadecydować każdy mieszkaniec, który ukończył 16 lat. Karty do głosowania i urnę można znaleźć m.in. w budynku urzędu na ul. Wrocławskiej 256.

Dziewięć propozycji zadań weźmie udział w głosowaniu nad Budżetem Obywatelskim Powiatu Gostyńskiego na rok 2018. Plebiscyt potrwa do 23 października. W tym czasie mieszkańcy, którzy ukończyli 16 rok życia będą mogli oddać głos w formie elektronicznej tutaj lub papierowej. Urny do głosowania znaleźć można w siedzibie gmin powiatu gostyńskiego oraz w Starostwie Powiatowym w Gostyniu.

Każdy mieszkaniec może zagłosować tylko raz. Na karcie do głosowania należy zaznaczyć maksymalnie trzy propozycje zadań. Niezbędne jest również podanie imienia, nazwiska, miejscowości zamieszkania, kodu pocztowego i nr PESEL.

 

Lista projektów:

1.      Po pierwsze bezpieczeństwo – budowa ciągu pieszo – rowerowego w ciągu ul. Jutrosińskiej w Krobi, od ul. Nowej do ul. Wiosennej.

Szacunkowy koszt przedsięwzięcia: 200 000,00 zł.

2.      Remont skrzyżowania drogi powiatowej nr 4087P z drogą gminną w kierunku - Zalew Jeżewo. 

Szacunkowy koszt przedsięwzięcia: 55 000,00 zł.

3.      Przebudowa istniejącego chodnika w miejscowości Karolew usytuowanego wzdłuż drogi powiatowej nr 4087P Borek Wlkp. – Pogorzela.

Szacunkowy koszt przedsięwzięcia: 45 000,00 zł.

4.      Przebudowa istniejącego chodnika w miejscowości Koszkowo, w ciągu drogi powiatowej nr 4946P.

Szacunkowy koszy przedsięwzięcia: 102 000,00 zł.

5.      Poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego poprzez budowę ciągu pieszo-rowerowego przy drodze powiatowej nr 4087P w miejscowości Borek Wlkp.

Szacunkowy koszt przedsięwzięcia: 200 000,00 zł.

6.      Przebudowa drogi powiatowej nr 4943P Strzelce Wielkie – Strzelce Małe polegająca na budowie parkingu przy cmentarzu parafialnym.

Szacunkowy koszt przedsięwzięcia: 50 000,00 zł.

7.      Razem i pokoleniowo o lepsze i piękniejsze jutro – rekultywacja parku przy DPS Chumiętki.

Szacunkowy koszt przedsięwzięcia: 91 230,30 zł.

8.      Bieżnia lekkoatletyczna 100 m oraz rozbieg i zeskok do skoku w dal - Zespół Szkół Rolniczych w Grabonogu.

Szacunkowy koszt przedsięwzięcia 200 000,00 zł.

9.      Budowa chodnika w Starym Gostyniu.

Szacunkowy koszt przedsięwzięcia 25 000,00 zł.

http://www.gostyn.pl/Zaglosuj_w_budzecie_obywatelskim_Powiatu_Gostynskiego.html

Strona internetowa gminy Gostyń.
Gmina Gostyń, Rynek 2, 63-800 Gostyń
Kontakt z redakcją: redakcja@gostyn.pl