Facebook
Youtube Fundusze Europejskie

www.gostyn.pl

02 października 2013

PODSUMOWANIE AKCJI „WAKACJE BEZ PROMILI” 2013

Wakacje to okres, w którym odnotowywany jest największy wzrost spożycia alkoholu –niestety, również wśród dzieci i młodzieży. W celu zwiększenia bezpieczeństwa na ulicach oraz zmniejszenia częstotliwości zakłócania porządku publicznego Komenda Straży Miejskiej w Gostyniu w maju br. rozpoczęła realizację programu profilaktyczno-prewencyjnego pod hasłem „Wakacje bez promili”. Działania prowadzono do końca sierpnia.
Zgodnie z założeniami programu, opracowanego przez Straż Miejską i Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, przeprowadzano działania kontrolne w miejscach publicznych objętych zakazem spożywania alkoholu. Codzienne patrolowano boiska szkolne, obiekty sportowe, parki, place zabaw, parkingi, skwery oraz osiedla mieszkaniowe.
Głównym celem było prowadzenie działań prewencyjnych oraz wyciąganie sankcji karnych w stosunku do osób nie stosujących się do przepisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.
W okresie od maja do końca sierpnia strażnicy podjęli 90 interwencji. Pouczono 17 osób, nałożono 73 mandaty karne na łączną kwotę 7300 zł.
Program „Wakacje bez promili” jest realizowany w okresie wakacji szkolnych począwszy od 2011 roku. Akacja będzie kontynuowana w kolejnych latach.

https://www.gostyn.pl/PODSUMOWANIE_AKCJI_WAKACJE_BEZ_PROMILI_2013.html

Strona internetowa gminy Gostyń.
Gmina Gostyń, Rynek 2, 63-800 Gostyń
Kontakt z redakcją: redakcja@gostyn.pl