Facebook
Youtube Fundusze Europejskie

www.gostyn.pl

03 października 2013

29 X – OBJAZDOWA ZBIÓRKA ODPADÓW

We wtorek 29 października 2013 r. od godziny 6.00 na terenie gminy Gostyń odbędzie się zbiórka odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.
Aby odpady zostały odebrane, należy je wystawić przed posesję. Trzeba pamiętać, aby zbędne przedmioty wystawić nie wcześniej niż 24 godziny przed planowaną zbiórką, która rozpoczyna się już od godziny 6.00 rano. W przypadku zabudowy wielorodzinnej odpady powinny być zgromadzone w miejscu służącym do zbierania zmieszanych odpadów komunalnych (śmietniki).
Oto wykaz rodzajów odpadów, które będą objęte zaplanowaną na 29 października zbiórką:
* wielkogabarytowe (meble, dywany, okna, sanitariaty, itp.)
* zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (suszarki do włosów, sprzęt komputerowy, telefony, telewizory, pralki, itp.)
Zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego nie wolno wyrzucać razem z innymi odpadami komunalnymi ani samodzielnie demontować.
Organizatorem zbiórki jest Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego, a przeprowadzi ją specjalistyczna firma, która się odbiorem zmieszanych i segregowanych odpadów komunalnych.

https://www.gostyn.pl/29_X_-_OBJAZDOWA_ZBIORKA_ODPADOW.html

Strona internetowa gminy Gostyń.
Gmina Gostyń, Rynek 2, 63-800 Gostyń
Kontakt z redakcją: redakcja@gostyn.pl