Facebook
Youtube Fundusze Europejskie

www.gostyn.pl

10 października 2013

„CUDER” – OPTYMALNA DROGA DO DOROSŁOŚCI

Ciało, Umysł, Duch, Emocje, Relacje – to pięć sfer, których jedność niezbędna jest do pełnego rozwoju. Warsztaty poświęcone obniżaniu poziomu napięć i lęku u młodzieży przperowadzono w środę 2 października 2013 roku w Gimnazjum nr 2 im. Marii Skłodowskiej–Curie w Gostyniu. Uczestnikami byli uczniowie trzech klas z tej szkoły. Zajęcia odbyły się w ramach programu profilaktycznego „CUDER”. Jego nazwa jest skrótem utworzonym z pierwszych liter oznaczających wspomniane sfery.
Program „CUDER” koncentruje się na obniżaniu poziomu napięć (lęku) u młodych ludzi stosując dwie główne strategie profilaktyczne. Pierwsza z nich to inicjowanie i wspieranie w rozwoju młodych ludzi, wskazywanie na radość płynącą z procesu rozwoju oraz wzmacnianie relacji w rodzinie i grupie. Druga strategia to zmniejszanie siły zagrożeń poprzez wskazywanie zagrożeń, czyli „pułapek”, oraz uczenie radzenia z sobie z nimi. Człowiek poukładany we wszystkich swoich sferach jest przed pułapkami zabezpieczony.
Kontynuacją zajęć jest gra „CUDER”. Jej celem jest doprowadzenie do jak najpełniejszego rozwoju bohatera gry (pionka) przez wędrowanie po świecie, pokonywanie pułapek i wyszukiwanie miejsc, gdzie można spotkać ludzi wspierających w rozwoju. Grę wygrywa ten z graczy, który jako pierwszy wprowadzi maksymalnie rozwiniętego bohatera do bezpiecznej osady. Ale nie pierwsze miejsce jest w tej grze najważniejsze. Kolejni gracze nie przegrywają. Celem gry jest bowiem przede wszystkim rozwój postaci, a nie czas rozegrania gry. Tak więc każdy gracz może zakończyć grę z sukcesem. Stosowanie mapy gminy, w której mieszkają gracze, jako planszy, umożliwia zdiagnozowanie zagrożeń występujących na danym terenie.
Program i gra profilaktyczna „CUDER” wskazuje drogę do dorosłości, opartą na najważniejszych wartościach.

https://www.gostyn.pl/CUDER_-_OPTYMALNA_DROGA_DO_DOROSLOSCI.html

Strona internetowa gminy Gostyń.
Gmina Gostyń, Rynek 2, 63-800 Gostyń
Kontakt z redakcją: redakcja@gostyn.pl