Facebook
Youtube Fundusze Europejskie

www.gostyn.pl

31 grudnia 2009

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA - BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ GOLA, BRZEZIE

RI.73311-15/09                                                                                        Gostyń, 29 grudnia 2009 r.OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GOSTYNIAStosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zm.),

zawiadamiam

że w dniu 28 grudnia 2009 r. została wydana decyzja Nr 19/09 ( nr sprawy RI.73311-15/09)  o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci wodociągowej z przyłączami, zlokalizowanej na terenie działek nr 284/30, 284/29, 284/39, 284/37, 284/36 (obręb Gola) oraz 14/2 (obręb Brzezie).

Z treścią decyzji można się zapoznać w Wydziale Rozwoju i Inwestycji Urzędu Miejskiego w Gostyniu, ul. Wrocławska 256, pokój nr 5, w godzinach urzędowania.              
                                                                                                           Z up. BURMISTRZA
                                                                                                           Leszek Dworczak
                                                                                                           Zastępca Burmistrza

https://www.gostyn.pl/OBWIESZCZENIE_BURMISTRZA_-_BUDOWA_SIECI_WODOCIAGOWEJ_GOLA__BRZEZIE.html

Strona internetowa gminy Gostyń.
Gmina Gostyń, Rynek 2, 63-800 Gostyń
Kontakt z redakcją: redakcja@gostyn.pl