Facebook
Youtube Fundusze Europejskie

www.gostyn.pl

02 stycznia 2015

Obwieszczenie ws. budowy gazociągu ul. Poznańska

RI.6733.30.2014                                                              Gostyń, 30 grudnia 2014 r.
 

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GOSTYNIA
 

Stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu  i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r., poz. 647 ze zmianami),

zawiadamiam

że w dniu 29 grudnia 2014 r. została wydana decyzja Nr 31/2014 (sygn. akt RI.6733.30.2014) o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie gazociągu ś/c PE 100 SDR 11 dn 63, na terenie działek nr 243/1, 3587/3, położonych w Gostyniu przy ul. Poznańskiej. 


Z treścią decyzji można się zapoznać w Wydziale Rozwoju i Inwestycji Urzędu Miejskiego  w Gostyniu, ul. Wrocławska 256, pokój nr 5, w godzinach urzędowania.

   


                                                                                    Burmistrz Gostynia
                                                                                   Jerzy Kulak

 

http://www.gostyn.pl/Obwieszczenie_ws__budowy_gazociagu_ul__Poznanska_36181.html

Strona internetowa gminy Gostyń.
Gmina Gostyń, Rynek 2, 63-800 Gostyń
Kontakt z redakcją: redakcja@gostyn.pl