Facebook
Youtube Fundusze Europejskie

www.gostyn.pl

28 listopada 2014

Obwieszczenie ws. budowy linii kablowej - ul. Wrocławska

RI.6733.31.2014                                                           Gostyń, 25 listopada 2014 r.
 

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GOSTYNIA
 

Zgodnie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 647 ze zmianami),

zawiadamiam strony postępowania,

że w dniu 25 listopada 2014 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne  w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dotyczącego realizacji budowy linii kablowej nn 0,4 kV typu YAKY 4x120 mm2 o długości ok. 118,0 m oraz dwóch złączy kablowych ZK2x-2P i ZK1x-1P, na terenie działek nr 2213/2, 2273/7, 2273/8, 2273/9, 2275, położonych w Gostyniu przy ul. Wrocławskiej.

W związku z powyższym informuję o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania do czynnego udziału w każdym jego stadium co wynika z przepisów art. 10 Kodeks Postępowania Administracyjnego.
Z wnioskiem oraz aktami sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego  w Gostyniu przy ul. Wrocławskiej 256 pok. nr 5 w godzinach 7:30 – 15:30.


                                                                                                  Burmistrz Gostynia
                                                                                                  Jerzy Kulak

https://www.gostyn.pl/Obwieszczenie_ws__budowy_linii_kablowej_-_ul__Wroclawska.html

Strona internetowa gminy Gostyń.
Gmina Gostyń, Rynek 2, 63-800 Gostyń
Kontakt z redakcją: redakcja@gostyn.pl