Facebook
Youtube Fundusze Europejskie

www.gostyn.pl

05 listopada 2014

Obwieszczenie ws. budowy gazociągu w Brzeziu

RI.6733.28.2014                                                           Gostyń, 3 listopada 2014 r.


OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GOSTYNIA
 

Stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r., poz. 647 ze zmianami),

zawiadamiam

że w dniu 3 listopada 2014 r. została wydana decyzja Nr 29/2014 (sygn. akt RI.6733.28.2014) o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie gazociągu n/c PE 100 SDR 17,6 dn 125, na terenie działek nr 248, 240, 222/6, 267/20, położonych w Brzeziu.

Z treścią decyzji można się zapoznać w Wydziale Rozwoju i Inwestycji Urzędu Miejskiego w Gostyniu, ul. Wrocławska 256, pokój nr 5, w godzinach urzędowania.
 

                                                                                     Burmistrz Gostynia
                                                                                     Jerzy Kulak
 

https://www.gostyn.pl/Obwieszczenie_ws__budowy_gazociagu_w_Brzeziu_36166.html

Strona internetowa gminy Gostyń.
Gmina Gostyń, Rynek 2, 63-800 Gostyń
Kontakt z redakcją: redakcja@gostyn.pl