Facebook
Youtube Fundusze Europejskie

www.gostyn.pl

09 października 2014

Obwieszczenie ws. przebudowy kanalizacji deszczowej - ul. Wrocławska od ronda Solidarności do rzeki

RI.6733.21.2014                           Gostyń, 7 października 2014 r.
 

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GOSTYNIA
 

Stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r., poz. 647 ze zmianami),

zawiadamiam

że w dniu 7 października 2014 r. została wydana decyzja Nr 23/2014 (sygn. akt RI.6733.21.2014) o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na przebudowie kanalizacji deszczowej w części ul. Wrocławskiej od ronda Solidarności przez ul. Nowe Wrota do rzeki Kani, na terenie działek nr 1309/1, 1308/4, 1308/1, 1305/2, 1300/1, 1296/1, 1294/8, 1291/5, 1291/6, 1288, 1287, 1538, 1539, 2129, 3095/15, położonych w Gostyniu  w rejonie ulic: Wrocławska, Nowe Wrota.


Z treścią decyzji można się zapoznać w Wydziale Rozwoju i Inwestycji Urzędu Miejskiego w Gostyniu, ul. Wrocławska 256, pokój nr 5, w godzinach urzędowania.


   


                                                                                    Burmistrz Gostynia
                                                                                    Jerzy Kulak
 

https://www.gostyn.pl/Obwieszczenie_ws__przebudowy_kanalizacji_deszczowej_-_ul__Wroclawska_od_ronda_Solidarnosci_do_rzeki_.html

Strona internetowa gminy Gostyń.
Gmina Gostyń, Rynek 2, 63-800 Gostyń
Kontakt z redakcją: redakcja@gostyn.pl