Facebook
Youtube Fundusze Europejskie

www.gostyn.pl

28 listopada 2014

Obwieszczenie ws. budowy gazociągu ul. Poznańska

RI.6733.30.2014                                Gostyń, 26 listopada 2014 r.
 

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GOSTYNIA
 

Stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r., poz. 647 ze zmianami),

zawiadamiam

że w toku postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dotyczącego realizacji budowy gazociągu ś/c PE 100 SDR 11 dn 63, na terenie działek nr 243/1, 3587/3, położonych w Gostyniu przy ul. Poznańskiej,
 zostało wydane:
    postanowienie Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Poznaniu z dnia 18 listopada 2014 r. nr WZDW.32.6511-615/14

Z treścią postanowienia można się zapoznać w Wydziale Rozwoju i Inwestycji, ul. Wrocławska 256, pokój nr 5, od poniedziałku do piątku, w godz. 7:30-15:30.     
               
                                                                                    Burmistrz Gostynia

                                                                                Jerzy Kulak 

https://www.gostyn.pl/Obwieszczenie_ws__budowy_gazociagu_ul__Poznanska.html

Strona internetowa gminy Gostyń.
Gmina Gostyń, Rynek 2, 63-800 Gostyń
Kontakt z redakcją: redakcja@gostyn.pl