Facebook
Youtube Fundusze Europejskie

www.gostyn.pl

17 listopada 2014

Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu

Burmistrz Gostynia                                                       Gostyń, 14 listopada 2014 r.
Rynek 2
63-800 Gostyń
 

Ogłoszenie
o przystąpieniu do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
terenu położonego w Gostyniu w rejonie ulic: Górna, Wielkopolska, Wrocławska

Na podstawie art. 17 pkt 1 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 647, ze zm.), zawiadamiam
o podjęciu przez Radę Miejską w Gostyniu Uchwały Nr XLI/607/14 z dnia 24 października 2014 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar którego granice, przedstawione na mapie, stanowią: od zachodu ul. Górna, od północy ul. Wielkopolska, od wschodu ul. Wrocławska i od południa działka nr 2478.
Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego. Wnioski należy składać na piśmie w Urzędzie Miejskim w Gostyniu, Rynek 2 63-800 Gostyń,
w terminie do 15 grudnia 2014 r.
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.                                                                      Burmistrza Gostynia: Jerzy Kulak

 

https://www.gostyn.pl/Ogloszenie_o_przystapieniu_do_sporzadzenia_Miejscowego_planu_zagospodarowania_przestrzennego_terenu_.html

Strona internetowa gminy Gostyń.
Gmina Gostyń, Rynek 2, 63-800 Gostyń
Kontakt z redakcją: redakcja@gostyn.pl