Facebook
Youtube Fundusze Europejskie

www.gostyn.pl

05 listopada 2014

Obwieszczenie ws. budowy sieci wodociągowej oraz sanitarnej - ul. Poznańska

RI.6733.24.2014                                                      Gostyń, 31 października 2014 r.
 

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GOSTYNIA
 

Stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r., poz. 647),

zawiadamiam

że 27 października 2014 r. została wydana decyzja Nr 26/2014 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (znak sprawy RI.6733.24.2014) dotycząca realizacji budowy sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej, na części terenu działek nr 243/1, 239/8, położonych w Gostyniu przy ul. Poznańskiej.

Z treścią decyzji można się zapoznać w Wydziale Rozwoju i Inwestycji Urzędu Miejskiego w Gostyniu, ul. Wrocławska 256, pokój nr 4, w godzinach urzędowania.


               

                                                                                                     BURMISTRZ
                                                                                                     mgr inż. Jerzy Kulak
 

https://www.gostyn.pl/Obwieszczenie_ws__budowy_sieci_wodociagowej_oraz_sanitarnej_-_ul__Poznanska.html

Strona internetowa gminy Gostyń.
Gmina Gostyń, Rynek 2, 63-800 Gostyń
Kontakt z redakcją: redakcja@gostyn.pl