Facebook
Youtube Fundusze Europejskie

www.gostyn.pl

07 stycznia 2015

Obwieszczenie ws. budowy linii kablowej - ul. Wrocławska

RI.6733.31.2014                                                             Gostyń, 2 stycznia 2015 r.
 

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GOSTYNIA
 

Stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r., poz. 647 ze zmianami),

zawiadamiam

że w toku postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dotyczącego realizacji budowy linii kablowej nn 0,4 kV typu YAKY 4x120 mm2 o długości ok. 118,0 m oraz dwóch złączy kablowych ZK2x-2P i ZK1x-1P,  na terenie działek nr 2213/2, 2273/7, 2273/8, 2273/9, 2275, położonych w Gostyniu przy ul. Wrocławskiej,
 zostało wydane:
    postanowienie Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Poznaniu z dnia 22 grudnia 2014 r. nr WZDW.32.6511-678/14

Z treścią postanowienia można się zapoznać w Wydziale Rozwoju i Inwestycji, ul. Wrocławska 256, pokój nr 5, od poniedziałku do piątku, w godz. 7:30-15:30.     
                                                                                        Burmistrz Gostynia
                                                                                        Jerzy Kulak


 

http://www.gostyn.pl/Obwieszczenie_ws__budowy_linii_kablowej_-_ul__Wroclawska_36180.html

Strona internetowa gminy Gostyń.
Gmina Gostyń, Rynek 2, 63-800 Gostyń
Kontakt z redakcją: redakcja@gostyn.pl