Facebook
Youtube Fundusze Europejskie

www.gostyn.pl

14 stycznia 2015

Oferta Stowarzyszenia 'Historia Militaris'

Burmistrz Gostynia informuje, że na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2014 roku, poz. 1118 ze zmianami), Stowarzyszenie “HISTORIA MILITARIS” zwróciło się o dofinansowanie zadania pn. "70. rocznica zdobycia Gostynia przez Armię Czerwoną. Jak przepędzono niemieckich okupantów w styczniu 1945 r.".
Uwagi do oferty można zgłaszać w terminie do dnia 21 stycznia 2015 roku.
Oferta stowarzyszenia dostępna jest tutaj.

https://www.gostyn.pl/Oferta_Stowarzyszenia_Historia_Militaris.html

Strona internetowa gminy Gostyń.
Gmina Gostyń, Rynek 2, 63-800 Gostyń
Kontakt z redakcją: redakcja@gostyn.pl