Facebook
Youtube Fundusze Europejskie

www.gostyn.pl

12 stycznia 2015

Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu

Ogłoszenie
o przystąpieniu do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
terenów położonych w Kunowie
 


Na podstawie art. 17 pkt 1 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 647, ze zm.), zawiadamiam
o podjęciu przez Radę Miejską w Gostyniu Uchwały Nr III/11/14 z dnia 30 grudnia 2014 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego tereny, przedstawione na mapie, położone w Kunowie przy ulicach: Gostyńskiej, Spacerowej i Kwiatowej.
Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego. Wnioski należy składać na piśmie w Urzędzie Miejskim w Gostyniu, Rynek 2 63-800 Gostyń,
w terminie do 6 lutego 2015 r.
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.                                            Burmistrza Gostynia: Jerzy Kulak


 

https://www.gostyn.pl/Ogloszenie_o_przystapieniu_do_sporzadzenia_Miejscowego_planu_zagospodarowania_przestrzennego_terenu__36182.html

Strona internetowa gminy Gostyń.
Gmina Gostyń, Rynek 2, 63-800 Gostyń
Kontakt z redakcją: redakcja@gostyn.pl