Facebook
Youtube Fundusze Europejskie

www.gostyn.pl

09 września 2014

Obwieszczenie Starosty Gostyńskiego

                                                                             Gostyń, dnia 04 września  2014 r.
ABG-AB.6740.484.2014
 

OBWIESZCZENIE STAROSTY GOSTYŃSKIEGO
O WYDANIU DECYZJI

 

Zgodnie z art. 11f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych ( t.j. Dz.U. z 2013r., poz. 687 ) Starosta Gostyński zawiadamia, że w dniu 04 września 2014 r. na wniosek Burmistrza Gostynia wydał decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
 
polegającej na:  BUDOWIE DROGI , SIECI WODOCIĄGOWEJ, SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ I DESZCZOWEJ WRAZ Z OŚWIETLENIEM W STREFIE PRZEMYSŁOWEJ W CZACHOROWIE

Inwestycja realizowana będzie na terenie położonym  w jednostce  ewidencyjnej 
Gostyń – obszar wiejski, obrębie Czachorowo  - na działkach o nr. ewid. :
232, 192, 193, 194, 195, 196, 219, 222, 223, 118/35

Z treścią decyzji strony mogą zapoznać się w Wydziale Architektury, Budownictwa i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Gostyniu, ul. Wrocławska 256 („pastorówka” pok. nr 12).
                                                                                               Starosta Gostyński
                                                                                               Robert Marcinkowski
 

https://www.gostyn.pl/Obwieszczenie_Starosty_Gostynskiego_36150.html

Strona internetowa gminy Gostyń.
Gmina Gostyń, Rynek 2, 63-800 Gostyń
Kontakt z redakcją: redakcja@gostyn.pl