Facebook
Youtube Fundusze Europejskie

www.gostyn.pl

21 sierpnia 2014

Obwieszczenie ws. budowy sieci wodociąfowej, kanalizacji grawitacyjnej, przepompowni ścieków i kanal

RI.6733.16.2014                                          Gostyń, 19 sierpnia 2014 r.
 

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GOSTYNIA
 

Stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r., poz. 647 ze zmianami),

zawiadamiam

że w dniu 18 sierpnia 2014 r. została wydana decyzja Nr 17/2014 (sygn. akt RI.6733.16.2014) o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci wodociągowej, kanalizacji grawitacyjnej, przepompowni ścieków i kanalizacji sanitarnej – rurociąg tłoczny, na terenie działek nr 2417/5, 2417/6, 2236/2, położonych w Gostyniu w rejonie ul. Wrocławskiej.  


Z treścią decyzji można się zapoznać w Wydziale Rozwoju i Inwestycji Urzędu Miejskiego w Gostyniu, ul. Wrocławska 256, pokój nr 5, w godzinach urzędowania.


                                                                                Zastępca Burmistrza
                                                                                Elżbieta Palka

https://www.gostyn.pl/Obwieszczenie_ws__budowy_sieci_wodociafowej__kanalizacji_grawitacyjnej__przepompowni_sciekow_i_kanal.html

Strona internetowa gminy Gostyń.
Gmina Gostyń, Rynek 2, 63-800 Gostyń
Kontakt z redakcją: redakcja@gostyn.pl