Facebook
Youtube Fundusze Europejskie

www.gostyn.pl

04 maja 2012

Oferta Gostyńskiego Klubu 'Amazonki'

Burmistrz Gostynia informuje, że na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2010 roku Nr 234, poz. 1536 ze zmianami), Gostyński Klub „Amazonki” w Gostyniu zwrócił się o dofinansowanie zadania „Rehabilitacja za pomocą aparatu do drenażu limfatycznego oraz edukacja w zakresie obrzęku limfatycznego”.

 Uwagi do oferty można zgłaszać w terminie do dnia 15 maja 2012 roku. Oferta stowarzyszenia dostępna jest tutaj

http://www.gostyn.pl/Oferta_Gostynskiego_Klubu_Amazonki.html

Strona internetowa gminy Gostyń.
Gmina Gostyń, Rynek 2, 63-800 Gostyń
Kontakt z redakcją: redakcja@gostyn.pl