Facebook
Youtube Fundusze Europejskie

www.gostyn.pl

15 października 2012

Obwieszczenie ws. budowy linii oświetleniowej - ul. Leszczyńska

RI.6733.39.2012                                                              Gostyń, 11 października 2012 r.

 

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GOSTYNIA
 

Stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r., poz. 647),

zawiadamiam

że 9 października 2012 r. została wydana decyzja Nr 40/2012 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (znak sprawy RI.6733.39.2012) dotycząca budowy kablowej linii oświetleniowej nn 0,4 kV terenu sportowego wraz ze słupami oświetleniowymi i szafką sterującą, na terenie działki nr 1990/7, położonej w Gostyniu przy ul. Leszczyńskiej.

Z treścią decyzji można się zapoznać w Wydziale Rozwoju i Inwestycji Urzędu Miejskiego  w Gostyniu, ul. Wrocławska 256, pokój nr 4, w godzinach urzędowania.


   
               

                                                                                                     BURMISTRZ

                                                                                                    mgr inż. Jerzy Kulak
 

http://www.gostyn.pl/Obwieszczenie_ws__budowy_linii_oswietleniowej_-_ul__Leszczynska.html

Strona internetowa gminy Gostyń.
Gmina Gostyń, Rynek 2, 63-800 Gostyń
Kontakt z redakcją: redakcja@gostyn.pl