Facebook
Youtube Fundusze Europejskie

www.gostyn.pl

03 sierpnia 2012

Obwieszczenie ws. budowy sieci wodociągowej Stary Gostyń - Stankowo

RI.6733.12.2012                                                                         Gostyń, 1 sierpnia 2012 r.

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GOSTYNIA

Stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 647),

zawiadamiam

że w dniu 1 sierpnia 2012 r. została wydana decyzja Nr 18/2012 (sygn. akt RI.6733.12.2012) o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci wodociągowej Stary Gostyń - Stankowo, na terenie działek nr 28/1, 32/1, 27, 50158/4 (obręb Stary Gostyń) oraz 207, 230, 231, 232, 228, 233, 245, 240, 248, 252, 259/1, 262/1, 269, 270, 274, 275, 278, 282, 286, 285, 292, 295, 398, 399 (obręb Stankowo).

Z treścią decyzji można się zapoznać w Wydziale Rozwoju i Inwestycji Urzędu Miejskiego w Gostyniu, ul. Wrocławska 256, pokój nr 5, w godzinach urzędowania.

       
 
                                                                                                   Z up. Burmistrza
                                                                                                   Elżbieta Palka
                                                                                                   Zastępca Burmistrza
 

http://www.gostyn.pl/Obwieszczenie_ws__budowy_sieci_wodociagowej_Stary_Gostyn_-_Stankowo_35881.html

Strona internetowa gminy Gostyń.
Gmina Gostyń, Rynek 2, 63-800 Gostyń
Kontakt z redakcją: redakcja@gostyn.pl