Facebook
Youtube Fundusze Europejskie

www.gostyn.pl

07 lipca 2010

OBWIESZCZENIE WS. BUDOWY GAZOCIĄGGU

RI.73311-12/10                                                                                                Gostyń, 6 lipca 2010 r.

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GOSTYNIA
 

Zgodnie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zmianami), Burmistrz Gostynia zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dotyczącego realizacji budowy gazociągu D63PE80SDR11 oraz stacji gazowej Q=80m3/h, na terenie działek nr 1517/1, 1518/5, 1539, 2139/3, 2135/10, 2135/11, położonych w Gostyniu w rejonie ulic Wrocławskiej i gen. Władysława Sikorskiego.

W związku z powyższym informujemy strony postępowania, że mogą w Wydziale Rozwoju i Inwestycji Urzędu Miejskiego w Gostyniu, ul. Wrocławska 256, pokój nr 4, od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 – 15.30 zapoznać się z wnioskiem oraz zgłosić wnioski dowodowe, ewentualne uwagi i zastrzeżenia, w terminie 14 dni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia.

 

 

                                                                                          Z up. BURMISTRZA
                                                                                          Leszek Dworczak
                                                                                          Zastępca Burmistrza

 

http://www.gostyn.pl/OBWIESZCZENIE_WS__BUDOWY_GAZOCIAGGU.html

Strona internetowa gminy Gostyń.
Gmina Gostyń, Rynek 2, 63-800 Gostyń
Kontakt z redakcją: redakcja@gostyn.pl