Facebook
Youtube Fundusze Europejskie

www.gostyn.pl

02 czerwca 2010

NGO: OFERTA OSP KOSOWO

Burmistrz Gostynia informuje, że na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 roku Nr 96, poz. 873 ze zmianami), Stowarzyszenie Ochotnicza Straż Pożarna w Kosowie zwróciło się o dofinansowanie wypoczynku letniego dzieci i młodzieży z gminy Gostyń – członków Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych.
Uwagi do oferty można zgłaszać w terminie do dnia 9 czerwca 2010 roku. Oferta stowarzyszenia dostępna jest tutaj
 

http://www.gostyn.pl/NGO_OFERTA_OSP_KOSOWO.html

Strona internetowa gminy Gostyń.
Gmina Gostyń, Rynek 2, 63-800 Gostyń
Kontakt z redakcją: redakcja@gostyn.pl