Facebook
Youtube Fundusze Europejskie

www.gostyn.pl

24 maja 2011

Obwieszcenie ws. budowy oświetlenia w Ostrowie

RI.6733.5.2011                                                                                        Gostyń, 16 maja 2011 r.

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GOSTYNIA

Zgodnie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zmianami), Burmistrz Gostynia zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dotyczącego realizacji budowy oświetlenia ulicznego w m. Ostrowo, na terenie działek nr 79/1, 51, 158/1, położonych w Ostrowie.

W związku z powyższym informujemy strony postępowania, że mogą w Wydziale Rozwoju i Inwestycji Urzędu Miejskiego w Gostyniu, ul. Wrocławska 256, pokój nr 4, od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 – 15.30 zapoznać się z wnioskiem oraz zgłosić wnioski dowodowe, ewentualne uwagi i zastrzeżenia, w terminie 14 dni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia.

 


   
                                                                              Z up. Burmistrza
                                                                              Elżbieta Palka
                                                                              Zastępca Burmistrza
 

http://www.gostyn.pl/Obwieszcenie_ws__budowy_oswietlenia_w_Ostrowie.html

Strona internetowa gminy Gostyń.
Gmina Gostyń, Rynek 2, 63-800 Gostyń
Kontakt z redakcją: redakcja@gostyn.pl