Facebook
Youtube Fundusze Europejskie

www.gostyn.pl

15 kwietnia 2011

OBWIESZCZENIE WS. BUDOWY SIECI WODOCIĄGOWEJ BRZEZIE-GOSTYŃ

RI.6733.2.2011                                                                               Gostyń, 12 kwietnia 2011 r.

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GOSTYNIA

Stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zm.),

zawiadamiam

że w dniu 12 kwietnia 2011 r. została wydana decyzja Nr 3/2011 (nr sprawy RI.6733.2.2011) o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci wodociągowej Brzezie- Gostyń, na terenie działek nr 2560, 2084/5, położonych w Gostyniu ul. Wielkopolska.
 
Z treścią decyzji można się zapoznać w Wydziale Rozwoju i Inwestycji Urzędu Miejskiego w Gostyniu, ul. Wrocławska 256, pokój nr 5, w godzinach urzędowania.

                                   

                                                                                          Z up. Burmistrza
                                                                                          Elżbieta Palka
                                                                                          Zastępca Burmistrza
 

http://www.gostyn.pl/OBWIESZCZENIE_WS__BUDOWY_SIECI_WODOCIAGOWEJ_BRZEZIE-GOSTYN.html

Strona internetowa gminy Gostyń.
Gmina Gostyń, Rynek 2, 63-800 Gostyń
Kontakt z redakcją: redakcja@gostyn.pl