Facebook
Youtube Fundusze Europejskie

www.gostyn.pl

04 kwietnia 2011

NGO: OFERTA STOWARZYSZENIA POWIAT GOSTYŃ 24

Burmistrz Gostynia informuje, że na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2010 roku nr 234, poz. 1536), Stowarzyszenie Powiat Gostyń 24 w Gostyniu zwróciło się o dofinansowanie zadania „Motoserce – krew darem życia”.
Uwagi do oferty można zgłaszać w terminie do dnia 12 kwietnia 2011 roku. Oferta stowarzyszenia dostępna jest tutaj

http://www.gostyn.pl/NGO_OFERTA_STOWARZYSZENIA_POWIAT_GOSTYN_24.html

Strona internetowa gminy Gostyń.
Gmina Gostyń, Rynek 2, 63-800 Gostyń
Kontakt z redakcją: redakcja@gostyn.pl