Facebook
Youtube Fundusze Europejskie

www.gostyn.pl

03 sierpnia 2012

Obwieszczenie ws. budowy linii kablowej ul. Poznańska

RI.6733.14.2012                                                                    Gostyń, 3 sierpnia 2012 r.

 

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GOSTYNIA

Stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 647),

zawiadamiam

że w dniu 2 sierpnia 2012 r. została wydana decyzja Nr 21/2012 (sygn. akt RI.6733.14.2012) o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie linii kablowej nn 0,4 kV, na terenie działek nr 387/8, 243/1, 218/2, położonych w Gostyniu w rejonie ul. Poznańskiej.

Z treścią decyzji można się zapoznać w Wydziale Rozwoju i Inwestycji Urzędu Miejskiego w Gostyniu, ul. Wrocławska 256, pokój nr 5, w godzinach urzędowania.

               

                                                                                          Z up. Burmistrza
                                                                                          Elżbieta Palka
                                                                                          Zastępca Burmistrza
 

http://www.gostyn.pl/Obwieszczenie_ws__budowy_linii_kablowej_ul__Poznanska.html

Strona internetowa gminy Gostyń.
Gmina Gostyń, Rynek 2, 63-800 Gostyń
Kontakt z redakcją: redakcja@gostyn.pl