Facebook
Youtube Fundusze Europejskie

www.gostyn.pl

11 maja 2012

Obwieszczenie ws. budowy sieci wodociąfowej oraz sieci kanalilzacji sanitarnej - ul. Nad Kanią

RI.6733.9.2012                                                                     Gostyń, 10 maja 2012 r.


OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GOSTYNIA

Stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zmianami),

zawiadamiam

że 10 maja 2012 r. została wydana decyzja Nr 10/2012 budowy sieci wodociągowej DN100 z rur PCW długości 400,0 mb oraz sieci kanalizacji sanitarnej DN200 z rur PCW długości 485,0 mb, a także rurociągu tłocznego PE110 długości 420,0 mb wraz z przepompownią, na terenie działek nr 2594 i 2604/1, położonych w Gostyniu przy ul. Nad Kanią.

Z treścią decyzji można się zapoznać w Wydziale Rozwoju i Inwestycji Urzędu Miejskiego w Gostyniu, ul. Wrocławska 256, pokój nr 5, w godzinach urzędowania.
                                                                                         


                                                                    Zastępca Burmistrza
                                                                   Elżbieta Palka
 

http://www.gostyn.pl/Obwieszczenie_ws__budowy_sieci_wodociafowej_oraz_sieci_kanalilzacji_sanitarnej_-_ul__Nad_Kania.html

Strona internetowa gminy Gostyń.
Gmina Gostyń, Rynek 2, 63-800 Gostyń
Kontakt z redakcją: redakcja@gostyn.pl