Facebook
Youtube Fundusze Europejskie

www.gostyn.pl

13 kwietnia 2012

Obwieszczenie ws. rozbudowy oświeletnia uliczne - ul. Jana Pawła II

RI.6733.10.2012                                                                    Gostyń, 12 kwietnia 2012 r.

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GOSTYNIA

Zgodnie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zmianami),

zawiadamiam strony postępowania,

że w dniu 12 kwietnia 2012 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dotyczącego realizacji rozbudowy oświetlenia ulicznego, na terenie działek 1362, 1363, położonych w Gostyniu w rejonie ul. Jana Pawła II.

W związku z powyższym informuję o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania do czynnego udziału w każdym jego stadium co wynika z przepisów art. 10 Kodeks Postępowania Administracyjnego.
Z wnioskiem oraz aktami sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gostyniu przy ul. Wrocławskiej nr 256 pok. nr 5 w godzinach 7:30 – 15:30.


                                                         Z up. Burmistrza
                                                         Elżbieta Palka
                                                         Zastępca Burmistrza
 

http://www.gostyn.pl/Obwieszczenie_ws__rozbudowy_oswieletnia_uliczne_-_ul__Jana_Pawla_II.html

Strona internetowa gminy Gostyń.
Gmina Gostyń, Rynek 2, 63-800 Gostyń
Kontakt z redakcją: redakcja@gostyn.pl