Facebook
Youtube Fundusze Europejskie

www.gostyn.pl

21 czerwca 2012

Ogłoszenie o lokalizacji celu publicznego - sieć wodociągowa i kanalizacyjna

RI.6733.11.2012 Gostyń, 19 czerwca 2012 r.
 
 
 
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GOSTYNIA
 
 
 
Stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. nr 80, poz. 717 ze zmianami),
 
zawiadamiam,
 
że 18 czerwca 2012 r. została wydana decyzja nr 14/2012 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (znak sprawy RI.6733.11.2012) dotycząca budowy sieci wodociągowej Dn100 z rur PCW długości 282,0 mb oraz sieci kanalizacji sanitarnej Dn200 z rur PCW długości 66,0 mb, na terenie działek nr 243/2 i 387/8, położonych w Gostyniu przy ul. Poznańskiej.
 
Z treścią decyzji można się zapoznać w Wydziale Rozwoju i Inwestycji Urzędu Miejskiego w Gostyniu, ul. Wrocławska 256, pokój nr 5, w godzinach urzędowania.
 
 
Burmistrz
 
Jerzy Kulak

https://www.gostyn.pl/Ogloszenie_o_lokalizacji_celu_publicznego_-_siec_wodociagowa_i_kanalizacyjna.html

Strona internetowa gminy Gostyń.
Gmina Gostyń, Rynek 2, 63-800 Gostyń
Kontakt z redakcją: redakcja@gostyn.pl