Facebook
Youtube Fundusze Europejskie

www.gostyn.pl

31 marca 2014

Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Gostyń na lata 2014-2020 - wykaz uwag i wniosków zgłoszonych q czasie k

Burmistrz Gostynia informuje, że na stronie internetowej Urzędu został opublikowany wykaz uwag i wniosków zgłoszonych w czasie konsultacji społecznych dotyczących Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Gostyń na lata 2014-2020.
Wykaz dostępny jest na stronie internetowej www.bip.gostyn.pl w zakładce „Burmistrz - Projekty uchwał - projekt uchwały PRL”.

http://www.gostyn.pl/Plan_Rozwoju_Lokalnego_Gminy_Gostyn_na_lata_2014-2020_-_wykaz_uwag_i_wnioskow_zgloszonych_q_czasie_k.html

Strona internetowa gminy Gostyń.
Gmina Gostyń, Rynek 2, 63-800 Gostyń
Kontakt z redakcją: redakcja@gostyn.pl