Facebook
Youtube Fundusze Europejskie

www.gostyn.pl

25 marca 2014

Oferta Stowarzyszenia Miłośników Muzyki Świętogórskiej im. Józefa Zeidlera

Burmistrz Gostynia informuje, że na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2010 roku nr 234, poz. 1536 ze zmianami), Stowarzyszenie Miłośników Muzyki Świętogórskiej im. Józefa Zeidlera zwróciło się o dofinansowanie zadania "Noc na Świętej Górze z Błogosławionym Edmundem".
Uwagi do oferty można zgłaszać w terminie do dnia 2 kwietnia 2014 roku.
Oferta stowarzyszenia dostępna jest tutaj.

http://www.gostyn.pl/Oferta_Stowarzyszenia_Milosnikow_Muzyki_Swietogorskiej_im__Jozefa_Zeidlera.html

Strona internetowa gminy Gostyń.
Gmina Gostyń, Rynek 2, 63-800 Gostyń
Kontakt z redakcją: redakcja@gostyn.pl