Facebook
Youtube Fundusze Europejskie

www.gostyn.pl

06 lipca 2010

INFORMACJA O WYKAZIE

Burmistrz Gostynia informuje, że zamierza:
•    wydzierżawić w trybie bezprzetargowym nieruchomość niezabudowaną oznaczoną ja-ko działka nr 138/2, położoną w Osowie,
•    wydzierżawić w trybie bezprzetargowym nieruchomość niezabudowaną oznaczoną ja-ko działki nr 3287/4, nr 3299/3, 3299/4, nr 3287/6 , położoną w Gostyniu na zaple-czu ul. Jagodowej,
Szczegółowy wykaz nieruchomości wywieszono na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim
w Gostyniu przy ul. Wrocławskiej 256.
 

https://www.gostyn.pl/INFORMACJA_O_WYKAZIE_35581.html

Strona internetowa gminy Gostyń.
Gmina Gostyń, Rynek 2, 63-800 Gostyń
Kontakt z redakcją: redakcja@gostyn.pl