Facebook
Youtube Fundusze Europejskie

www.gostyn.pl

30 kwietnia 2013

Obwieszczenie ws. budowy przejścia dla pieszych przez tory kolejowe

RI.6733.8.2013                                                                  Gostyń, 23 kwietnia 2012 r.
 

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GOSTYNIA
 


Zgodnie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r., poz. 647), Burmistrz Gostynia zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dotyczącego realizacji budowy przejścia dla pieszych przez linię kolejową Jarocin-Kąkolewo wraz z linią energetyczną zasilającą oświetlenie, na terenie działki nr 1673/5, 1674/1, 1676/48, położonej w Gostyniu przy ulicach Starogostyńskiej i Przy Dworcu
W związku z powyższym informujemy strony postępowania, że mogą w Wydziale Rozwoju i Inwestycji Urzędu Miejskiego w Gostyniu, ul. Wrocławska 256, pokój nr 4, od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 – 15.30 zapoznać się z wnioskiem oraz zgłosić wnioski dowodowe, ewentualne uwagi i zastrzeżenia, w terminie 14 dni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia.
     


                                                                                              Burmistrz
                                                                                              mgr. inż. Jerzy Kulak
 

https://www.gostyn.pl/Obwieszczenie_ws__budowy_przejscia_dla_pieszych_przez_tory_kolejowe.html

Strona internetowa gminy Gostyń.
Gmina Gostyń, Rynek 2, 63-800 Gostyń
Kontakt z redakcją: redakcja@gostyn.pl