Facebook
Youtube Fundusze Europejskie

www.gostyn.pl

02 listopada 2012

Obwieszczenie ws. przebudowy sieci osiedlowej sieci cieplnej

RI.6733.38.2012                                                                 Gostyń, 21 listopada 2012 r.
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GOSTYNIA
 

Stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 647),

zawiadamiam

że w dniu 21 listopada 2012 r. została wydana decyzja Nr 42/2012 (sygn. akt RI.6733.38.2012) o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na przebudowie osiedlowej sieci cieplnej z rur stalowych, preizolowanych do budynków mieszkalnych, na terenie działek nr 907/11, 907/1, 914/1, 988, 1009, 999/12, 999/13, 999/14, położonych w Gostyniu w rejonie ulic: Zielona, Wiosny Ludów, Wojska Polskiego, Wincentego Witosa oraz os. 700 – lecia.


Z treścią decyzji można się zapoznać w Wydziale Rozwoju i Inwestycji Urzędu Miejskiego w Gostyniu, ul. Wrocławska 256, pokój nr 5, w godzinach urzędowania.


   

                                                                                                      Burmistrz Gostynia
                                                                                                     Jerzy Kulak
 

http://www.gostyn.pl/Obwieszczenie_ws__przebudowy_sieci_osiedlowej_sieci_cieplnej.html

Strona internetowa gminy Gostyń.
Gmina Gostyń, Rynek 2, 63-800 Gostyń
Kontakt z redakcją: redakcja@gostyn.pl