Facebook
Youtube Fundusze Europejskie

www.gostyn.pl

28 maja 2014

OGŁOSZENIE O WYNIKACH ZBIÓRKI PUBLICZNEJ

Ogłoszenie o wynikach zbiórki publicznej przeprowadzonej na terenie Gostynia podczas happeningu „Europa w Sercu Naszego Miasta” w dniu 30 kwietnia 2014 r.
Nazwa i siedziba przeprowadzającego zbiórkę publiczną: Stowarzyszenie Koło Gospodyń Wiejskich Kosowianki, Kosowo 2, 63-800 Gostyń.
Nazwa organu oraz data i numer pozwolenia: Burmistrz Gostynia, nr zezwolenia SO.5311.3.2014 z dnia 25.04.2014 r.
Suma zebranych ofiar pieniężnych: 609,82 zł.
Zebrana kwota zostanie przeznaczona na cele związane z zakupem wyposażenia dla Kół Gospodyń Wiejskich w Kosowie, Stankowie i Ziółkowie.
Rodzaj i ilość zebranych ofiar w naturze: 0
Wysokość kosztów przeprowadzenia zbiórki publicznej: 82 zł – opłaty skarbowe.
Koszty przeprowadzenia zbiórki publicznej poniosło Stowarzyszenie Koło Gospodyń Wiejskich Kosowianki, Kosowo 2, 63-800 Gostyń.

https://www.gostyn.pl/OGLOSZENIE_O_WYNIKACH_ZBIORKI_PUBLICZNEJ.html

Strona internetowa gminy Gostyń.
Gmina Gostyń, Rynek 2, 63-800 Gostyń
Kontakt z redakcją: redakcja@gostyn.pl