Facebook
Youtube Fundusze Europejskie

www.gostyn.pl

27 czerwca 2013

Obwieszczenie ws. budowy drogi wraz z kanalizacją deszczową w Starym Gostyniu

RI.6733.11.2013 Gostyń, 26 czerwca 2013 r.
 
 
 
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GOSTYNIA
 
 
 
      Stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 647 ze zmianami),
 
zawiadamiam
 
że w dniu 26 czerwca 2013 r. została wydana decyzja Nr 13/2013 (sygn. akt RI.6733.11.2013) o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie drogi wraz z kanalizacją deszczową oraz budowie rowu przydrożnego, na terenie działek nr 207, 26, 212, położonych w Starym Gostyniu.
 
 
Z treścią decyzji można się zapoznać w Wydziale Rozwoju i Inwestycji Urzędu Miejskiego  w Gostyniu, ul. Wrocławska 256, pokój nr 5, w godzinach urzędowania.
 
 
 
 
Burmistrz Gostynia
Jerzy Kulak
 

http://www.gostyn.pl/Obwieszczenie_ws__budowy_drogi_wraz_z_kanalizacja_deszczowa_w_Starym_Gostyniu.html

Strona internetowa gminy Gostyń.
Gmina Gostyń, Rynek 2, 63-800 Gostyń
Kontakt z redakcją: redakcja@gostyn.pl