Facebook
Youtube Fundusze Europejskie

www.gostyn.pl

28 maja 2013

Obwieszczenie ws. budowy sieci kanalizacji deszczowej - Daleszyn

RI.6733.7.2013                                                                         Gostyń, 23 maja 2013 r.
 


OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GOSTYNIA

Stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 647 ze zmianami),

zawiadamiam

że w dniu 23 maja 2013 r. została wydana decyzja Nr 10/2013 (sygn. akt RI.6733.7.2013) o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci kanalizacji deszczowej, na terenie działki nr 375, położonych w Daleszynie.


Z treścią decyzji można się zapoznać w Wydziale Rozwoju i Inwestycji Urzędu Miejskiego w Gostyniu, ul. Wrocławska 256, pokój nr 5, w godzinach urzędowania.


   

                                                         Z up. Burmistrza
                                                         Elżbieta Palka
                                                         Zastępca Burmistrza


 

http://www.gostyn.pl/Obwieszczenie_ws__budowy_sieci_kanalizacji_deszczowej_-_Daleszyn.html

Strona internetowa gminy Gostyń.
Gmina Gostyń, Rynek 2, 63-800 Gostyń
Kontakt z redakcją: redakcja@gostyn.pl