Facebook
Youtube Fundusze Europejskie

www.gostyn.pl

03 czerwca 2013

Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia mpzp - ul. Kolejowa, os. Gawrony i ul. Helsztyńskiego

Ogłoszenie
o przystąpieniu do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
terenu położonego w Gostyniu
w rejonie ul. Kolejowej i osiedla Gawrony oraz ul. Stanisława Helsztyńskiego


Na podstawie art. 17 pkt 1 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 647, ze zmianami), zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Gostyniu Uchwały Nr XXVII/410/13 z dnia 10 maja 2013 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Teren objęty planem, określony na mapie, stanowi obszar wschodniej strony ul. Kolejowej, części osiedla Gawrony, a także nieruchomości położonych przy ul. Stanisława Helsztyńskiego i ul. Gawrony.
Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego. Wnioski należy składać na piśmie w Urzędzie Miejskim w Gostyniu, Rynek 2 63-800 Gostyń, w terminie do 1 lipca 2013 r.
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.                                                                            Burmistrza Gostynia: Jerzy Kulak
 

https://www.gostyn.pl/Ogloszenie_o_przystapieniu_do_sporzadzenia_mpzp_-_ul__Kolejowa__os__Gawrony_i_ul__Helsztynskiego.html

Strona internetowa gminy Gostyń.
Gmina Gostyń, Rynek 2, 63-800 Gostyń
Kontakt z redakcją: redakcja@gostyn.pl