Facebook
Youtube Fundusze Europejskie

www.gostyn.pl

10 lipca 2012

Obwieszczenie ws. budowy oświetlenia drogowego w Daleszynie

RI.6733.19.2012                                                                                     Gostyń, 6 lipca 2012 r.

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GOSTYNIA

 

Zgodnie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zmianami),

zawiadamiam strony postępowania,

że w dniu 6 lipca 2012 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dotyczącego realizacji budowy linii kablowej oświetlenia drogowego nn 0,23 kV, na terenie działek nr 81/2, 93, położonych w Daleszynie.

W związku z powyższym informuję o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania do czynnego udziału w każdym jego stadium co wynika z przepisów art. 10 Kodeks Postępowania Administracyjnego.
Z wnioskiem oraz aktami sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gostyniu przy ul. Wrocławskiej 256 pok. nr 5 w godzinach 7:30 – 15:30.


                                                                                                     Burmistrz Gostynia
                                                                                                     Jerzy Kulak
 

https://www.gostyn.pl/Obwieszczenie_ws__budowy_oswietlenia_drogowego_w_Daleszynie.html

Strona internetowa gminy Gostyń.
Gmina Gostyń, Rynek 2, 63-800 Gostyń
Kontakt z redakcją: redakcja@gostyn.pl