Facebook
Youtube Fundusze Europejskie

www.gostyn.pl

25 listopada 2011

Obwieszczenie ws. linii kablowej - ul. starogostyńska, pl. Karola Marcinkowskiego, ul. Fabryczna, ul

RI.6733.14.2011                                                                 Gostyń, 21 listopada 2011 r.

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GOSTYNIA

Zgodnie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zmianami),

zawiadamiam strony postępowania,

że w dniu 3 listopada 2011 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dotyczącego realizacji budowy linii kablowej SN 15 kV, na terenie działek  nr 1676/39, 1676/16, 1676/15, 666, 667/8, 1027/1, 1032/1, 1031/2, 1031/3, 1113, 1114, 682, 1136/1, 1136/3, 1136/2, 1136/4, 1136/5, 1134/1, 1135/4, 1134/2, 1135/3, 1136/6, 1138, 1139/1, 1136/7, 1136/8, 1135/2, 1170/1, 1169/3, 1168/2, 1162, 1163, 1199, 1219/1, 1250, 1272/1, 1272/2, 1273, 1274, 1276, 1278, 796, 797, 805/2, 805/3, 805/4, 807, 808, 809, 813, 814, 798, 799, 800, 801, 802,  803/1, 803/3, 803/2, 804, 830, 834, 829, 828, 831, 832, 833, położonych w Gostyniu w rejonie ulic: Starogostyńska, Plac Karola Marcinkowskiego, Fabryczna, Nad Kanią, Jana Pawła II oraz  na terenie działek nr 147/28, 147/12, 147/9, 147/11, 152/2, 151/3, 157, 151/2, 152/13, 152/12 (obręb Grabonóg).

W związku z powyższym informuję o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania do czynnego udziału w każdym jego stadium co wynika z przepisów art. 10 Kodeks Postępowania Administracyjnego.
Z wnioskiem oraz aktami sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego  w Gostyniu przy ul. Wrocławskiej nr 256 pok. nr 5 w godzinach 7:30 – 15:30.
 

                                                                                    Z up. Burmistrza
                                                                                    Elżbieta Palka
                                                                                    Zastępca Burmistrza

 

http://www.gostyn.pl/Obwieszczenie_ws__linii_kablowej_-_ul__starogostynska__pl__Karola_Marcinkowskiego__ul__Fabryczna__ul.html

Strona internetowa gminy Gostyń.
Gmina Gostyń, Rynek 2, 63-800 Gostyń
Kontakt z redakcją: redakcja@gostyn.pl