Facebook
Youtube Fundusze Europejskie

www.gostyn.pl

18 października 2010

PRZETARG - UL. POWSTAŃCÓW WLKP 6

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Gostyniu ogłasza przetarg nieograniczony ustny (licytacja), na najem lokalu użytkowego, o pow. 63,31 m2, położonego w Gostyniu przy ul. Powstańców Wlkp. 6.
Przetarg odbędzie się w dniu 27.10.2010 r. o godz. 10.00 w siedzibie ZGKiM w Gostyniu ul. Fabryczna 1. Stawka wywoławcza czynszu wynosi 16,00 zł za 1m²/miesiąc +22% VAT. Stawka czynszu nie obejmuje opłat za korzystanie z lokalu.
Uczestnicy przetargu są zobowiązani wpłacić wadium w wysokości 1.600,00 zł, w kasie ZGKiM najpóźniej do godz. 9.50 w dniu przetargu lub przelewem na konto zakładu - konto nr 67 1090 1258 0000 0000 2501 3770 do dnia 27.10.2010r. Uczestnikowi, który wygrał przetarg wadium zalicza się na poczet przyszłego czynszu, innym uczestnikom wadium zwraca się. Wadium przepada na rzecz ZGKiM w razie nie podpisania umowy najmu przez uczestnika, który wygrał przetarg w terminie 7 dni od rozstrzygnięcia przetargu.
Wzywa się zainteresowanych najmem do zapoznania się z lokalem poprzez dokonanie oględzin lokalu do dnia 26.10.2010r.
Chęć dokonania oględzin należy zgłosić w ZGKiM tel. 65 5720310
Regulamin przetargu oraz opis lokalu wywieszono w siedzibie ZGKiM w Gostyniu ul. Fabryczna 1 i Urzędu Miasta w Gostyniu ul. Wrocławska 256.

http://www.gostyn.pl/PRZETARG_-_UL__POWSTANCOW_WLKP_6.html

Strona internetowa gminy Gostyń.
Gmina Gostyń, Rynek 2, 63-800 Gostyń
Kontakt z redakcją: redakcja@gostyn.pl